ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ - FASANO ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ PROMODAY 2019

ΌλεςοιαναγραφόμενεςτιμέςδενπεριλαμβάνουνΦ.Π.Α. Τοέντυποαπευθύνεταισεεπαγγελματίες.Ισχύςέως01/04/2020 ήμέχριεξαντλήσεωςτωναποθεμάτων.ΗFasangasS.R.L.διατηρεί τοδικαίωματροποποίησηςτωντιμών,τωντεχνικώνπροδιαγραφών καιτωνσυμπαραδιδομένωνχωρίςκαμίαπροηγούμενηειδοποίηση καιδενευθύνεταιγιατυχόντυπογραφικάλάθηκαιαποκλίσειςστις εικόνες.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxOTA0