Ξηραντές για Αεροσυμπιεστές

Ξηραντές για Αεροσυμπιεστές

Ξηραντές

Οι ξηραντές χρησιμοποιούνται για να κατεβάσουμε τη θερμοκρασία του πεπιεσμένου αέρα στους 35οC, ώστε να περιορίσουμε την υγρασία που παραμένει στο δίκτυο μετά τους μεταψύκτες.

 

Ενδεικτική συνδεσμολογία δικτύου για καθαρό Αέρα

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Ξηραντές, Εργαλεία Αέρος