Μεταψύκτες για Αεροσυμπιεστές

Μεταψύκτες για Αεροσυμπιεστές

Μεταψύκτες

Οι μεταψύκτες χρησιμοποιούνται για την πρόψυξη & αφύγρανση του πεπιεσμένου αέρα, καθώς και για την απομάκρυνση των συμπηκνωμάτων μέσω του φυγοκεντρικού διαχωριστή που διαθέτουν. Τοποθετούνται μετά τον αεροσυμπιεστή και συνδιάζονται με τους ξηραντές γιατί τους τροφοδοτούν με πεπιεσμένο αέρα χαμηλότερης περιεκτικότητας σε υγρασία με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη λειτουργία, εξοικονόμηση εξόδων συντήρησης & μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των ξηραντών.
 

Ενδεικτική συνδεσμολογία δικτύου για καθαρό Αέρα

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.

Μεταψύκτες, Εργαλεία Αέρος