Πρόσδεση - Ακινητοποίηση φορτίων

Πρόσδεση - Ακινητοποίηση φορτίων

Πρόσδεση - Ακινητοποίηση φορτίων

H εταιρία μας διαθέτει μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων και υψηλής ποιότητας προϊόντων ασφαλούς πρόσδεσης και ακινητοποίησης φορτίων, αντιπροσωπεύοντας κορυφαίους ευρωπαϊκούς κατασκευαστικούς οίκους.
Η ορθή και σύννομη πρόσδεση και ακινητοποίηση ενός φορτίου επί του οχήματος, εξασφαλίζει τη μη ολίσθηση ή ανατροπή του σε «φυσιολογικές συνθήκες μεταφοράς».
Όταν μεταφέρεται ένα μη ασφαλισμένο ή ανεπαρκώς ασφαλισμένο φορτίο, υπάρχει πιθανότητα ολίσθησης ή ανατροπής εάν οι δυνάμεις συγκράτησης που ασκούνται από τα μέσα πρόσδεσης και ακινητοποίησης είναι μικρότερες από αυτές που αναπτύσσονται κατά την επιτάχυνση ή επιβράδυνση του οχήματος, κατά το φρενάρισμα, τις στροφές καθώς και στην περίπτωση του ανώμαλου οδοστρώματος

Πρόσδεση Φορτίων - Ακινητοποίηση Φορτίων